Úhory plné života

Úhor, tedy dočasně úmyslně neobdělávané pole, je u nás při dnešním intenzivním průmyslovém zemědělství prakticky zaniklý biotop.

Vegetace úhorů je během roku značně proměnlivá a existují velké rozdíly mezi jarní a letní vegetací. Díky tomu úhory slouží jako důležité útočiště velkému množství rostlinných a živočišných druhů, přičemž mnohé z nich jsou u nás na pokraji vyhynutí.

I proto jsme se rozhodli úhory znovu vrátit do moravské krajiny. A vyplatilo se! Od jara kypí životem. Protože jsme na úhory se žádnou zemědělskou technikou nevstupovali, úspěšně zde vyhnízdili třeba skřivani polní, koroptve polní nebo čejka chocholatá. Za potravou (hmyzem, hraboši nebo semínky plevelů) se sem slétají strnadi, konipasy, poštolky, káňata, čápy a volavky popelavé. Z motýlů zde nyní poletují otakárci, babočky, modráčci, bělásci a okáči. Vzácné polní kvítí opylují nejen motýly, samotářské včelky, čmeláci ale i včela medonosná.

A co přináší úhory nám? Peníze to nejsou. Ale radost z pomoci přírodě. 

Vytištěno z neznama adresa