Čejky chocholaté úspěšně vyhnízdili

Čejky chocholaté [SK: cíbik chochlatý] hnízdí na zemi a jejich hnízda i mláďata jsou velice zranitelná, zejména při jarních polních pracích. Zřídili jsme pro ně čejkovište – pole určené pro hnízdění a vyvádění mláďat, na které se zemědělskou technikou v období jejich hnízdění vůbec nevjíždíme. Díky tomu se jejich populace pomalu, ale jistě rozrůstá.

Jen co čejky vyvedou svá mláďata, vysejeme na pole speciální směsku, jež podpoří opylovače a poskytne dostatek potravy (semínka, přilákaný hmyz) pro koroptvičky, skřivánky a další semenožravé a hmyzožravé ptáky zemědělské krajiny.

Jednoho dubnového večera při návratu z pole jsme měli soukromý koncert. Udělaly nám ho čejky chocholaté. Možná jako poděkování za to, že se dobře staráme o jejich hnízdiště. Když jsme začínali, žil zde pouze 1 pár. 15.4.2019 jsme napočítali 5 dospělých ptáků, ale žije jich tady o něco víc, protože jsme je začali počítat, až když začaly odlétat.

Vytištěno z neznama adresa