O nás | Novinky | Kontakt

Farma Blatnička

Víc než eko farma

Nabídka propachtování (pronájem) pozemků

Zjistit víc ›

Uzavírání nových pachtovních smluv v k. ú. Blatnička bylo ukončeno.
Pokud zůstal Váš pozemek nepropachtován, neváhejte nás kontaktovat.

Brzy skončí pozemkové úpravy v k. ú Hluk. Podívejte sa na naší nabídku pachtů na pozemky v Hluku.

V roce 2022 skončila většina pachtovních smluv v k. ú. Blatnička.
Bylo to dlouhých 15 let. Doba se změnila. Využijte čistý stůl a s čistou hlavou si
zodpovědně vůči Vašim potomkům vyberte nového pachtýře (nájemce).

Příroda a krajina na prvním místě

Jsme podnikatelé. Žijeme v tvrdém podnikatelském prostředí.
Přesto je u nás příroda a krajina na prvním místě.

3,99 % obsah humusu v půdě

My půdu neplundrujeme, ale vracíme do ní život. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním (kořistnickým) zemědělským obhospodařováním. Půdy s nízkým obsahem humusu mají horší schopnost zadržovat vodu a živiny, sníženou produkční schopnost a jsou zranitelnějí vodní a větrnou erozí. Obsah humusu na orné půdě v Blatničce po 5 letech našeho hospodaření po převzetí od konvenčního zemědělce je 3,99 %*. To je velice hezká hodnota na hranici kategorie půdy silně humózní a velmi silně humózní.

* nezávislý rozbor Slovenské zemědělské univerzity, 2017

Žádné právné kličky, ale jednoduchost a srozumitelnost

Máme rádi jednoduchost a šetříme přírodní zdroje naší planety. Naše pachtovní smlouva má pouze 1 stránku A4. Na zadní stranu můžete třeba nechat Vaše děti nebo vnoučata nakreslit něco hezkého :-).

Rovnocenné partnerství

Pro nás je vlastník pozemků rovnocenným partnerem. Vážíme si ho i jeho důvěry svěřit nám svůj majetek. Hospodaříme s péči řádného hospodáře, ne na papíru, ale na poli.

Činy místo slibů

Nebudeme Vám říkat, co budeme dělat. Ukážeme Vám, jak hospodaříme. Domluvte si individuální prohlídku našich polností a zeptejte se na vše, co Vás zajímá.

Proč svěřit pozemky právě nám

Farma Blatnička hospodaří přírodě šetrným způsobem na podhůří Bílých Karpat. Zaměřujeme se především na produkci netradičních plodin nebo lépe řečeno tradičních plodin, které však již upadly v zapomnění.

Na naší farmě hospodaříme bez průmyslových hnojiv a pesticidů. Rostliny se musely opět naučit poradit si se škůdci a chorobami samy. Díky tomu po 20 letech pěstování rajčat bez chemie se vyselektovaly odolné genotypy rajčat, které to zvládnou nyní i bez chemie.

Pronajmete nám Vaše pozemky

V roce 2022 skončila většina pachtovních smluv v k. ú. Blatnička.
Bylo to dlouhých 15 let. Doba se změnila. Využijte čistý stůl a s čistou hlavou si
zodpovědně vůči Vašim potomkům vyberte nového pachtýře (nájemce).

Více peněz

Několikanásobně větší pachtovné než máte nyní. Uzavíráme nové pachtovní smlouvy. Vyřídíme za Vás všechny formality spojené s přechodem od původního pachtýře k nám.
Napište si o zaslání Vaší nové pachtovní smlouvy na fb(zavináč)farmablatnicka.eu. Pachtovné platíme předem a to hned v lednu. Opravdu. Zeptejte se našich propachtovatelů (vlastníků pozemků).

Hospodaříme ekologicky. Ne na papíře, ale v krajině. Naše pozemky poznáte už z dálky. Ať už přímo v Blatničce nebo vedle silnice mezi Blatničkou a Loukou. Nastěhovaly se zde koroptvičky z celé Blatničky. Pokud jste myslivcem, oceníte několikanásobný nárůst populace zejména zaječí a srnčí zvěře. Výkon práva myslivosti si neusurpujeme, nadále zůstává Vám.

Lepší péče o Vaše pozemky

Trvale udržitelné hospodaření

Neusínáme na vavřínech. Neustále se vzděláváme, inspirujeme se příklady dobré praxe doma i v cizině. Nejlepší postupy aplikujeme při našem hospodaření. Alternativní hospodaření je cesta jak čelit aktuálním výzvám v zemědělství. Protože ani my se nechceme stydět za krajinu, kterou odevzdáme svým potomkům.

Ocenění Adapterra Awards 2019

Náš projekt Obnova zemědělské krajiny na Zálúčí se stal vítězem kategorie Volná krajina v soutěži Adapterra Awards 2019.

„Projekt je nejen ukázkou zodpovědného a uvědomělého přístupu k hospodaření na zemědělské půdě, ale je zajímavý také zapojením veřejnosti, osvětou a propagací pozitivního vztahu k zemědělské krajině. Projekt je příkladem, jak lze přeměnit zemědělskou monokulturu v pestrou a odolnou krajinu.“

Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže Adapterra Awards

Stránky projektu Zálúčí Předávaní ceny Stránky soutěže

Proberme spolu Vaši novou pachtovní smlouvu osobně

Kontaktujte nás ›

Nechcete už pronajímat. Raději byste prodali? Využijte naší nabídky na odkup pozemků.

O nás | Novinky | Kontakt

Jsme v krajině i na sociálních sítích Facebook · Instagram · Twitter · Youtube

Copyright © Farma Blatnička, 2021