O nás | Novinky | Naše produkty | Kontakt

Farma Blatnička

Víc než eko farma

Nabídka propachtování (pronájem) pozemků v k. ú. Hluk

Zjistit víc ›

Po skončení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hluk všechny dosavadní pachtovní smlouvy zaniknou ze zákona.
Úplně všechny! I kdybyste v nich měli napsáno cokoli. Nedejte se oklamat a využijte čistý stůl a s čistou hlavou si
zodpovědně vůči Vašim potomkům vyberte nového pachtýře (nájemce).

Příroda a krajina na prvním místě

Jsme podnikatelé. Žijeme v tvrdém podnikatelském prostředí.
Přesto je u nás příroda a krajina na prvním místě.

3,99 % obsah humusu v půdě

My půdu neplundrujeme, ale vracíme do ní život. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním (kořistnickým) zemědělským obhospodařováním. Půdy s nízkým obsahem humusu mají horší schopnost zadržovat vodu a živiny, sníženou produkční schopnost a jsou zranitelnějí vodní a větrnou erozí. Obsah humusu na orné půdě v Blatničce po 5 letech našeho hospodaření po převzetí od konvenčního zemědělce je 3,99 %*. To je velice hezká hodnota na hranici kategorie půdy silně humózní a velmi silně humózní.

* nezávislý rozbor Slovenské zemědělské univerzity, 2017

„Pachtýř (nájemce) je povinen po skončení pachtu (nájmu) vrátit propachtovateli (vlastníkovi) pozemky ve stavu, v jakém je převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.“

Nic podobného v naší pachtovní smlouvě nenajdete. Máme rádi jednoduchost a šetříme přírodní zdroje naší planety. Naše pachtovní smlouva má pouze 1 stránku A4. Na zadní stranu můžete třeba nechat Vaše děti nebo vnoučata nakreslit něco hezkého :-).

Rovnocenné partnerství

Vadí Vám arogance velkých? Novodobé poddanství? Pro nás je vlastník pozemků rovnocenným partnerem. Vážíme si ho i jeho důvěry svěřit nám svůj majetek. Hospodaříme s péči řádného hospodáře, ne na papíru, ale na poli.

Činy místo slibů

Nebudeme Vám říkat, co budeme dělat. Ukážeme Vám jak hospodaříme. Domluvte si individuální prohlídku našich polností a zeptejte se na vše, co Vás zajímá.

Proč svěřit pozemky právě nám

Farma Blatnička hospodaří přírodě šetrným způsobem na podhůří Bílých Karpat. Zaměřujeme se především na produkci netradičních plodin nebo lépe řečeno tradičních plodin, které však již upadly v zapomnění.

Na naší farmě hospodaříme bez průmyslových hnojiv a pesticidů. Rostliny se musely opět naučit poradit si se škůdci a chorobami samy. Díky tomu po 20 letech pěstování rajčat bez chemie se vyselektovaly odolné genotypy rajčat, které to zvládnou nyní i bez chemie.

Pronajmete nám Vaše pozemky v k. ú. Hluk

Po skončení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hluk všechny dosavadní pachtovní smlouvy zaniknou ze zákona. Úplně všechny! I kdybyste v nich měli napsáno cokoli. Nedejte se oklamat a využijte čistý stůl a s čistou hlavou si zodpovědně vůči Vašim potomkům vyberte nového pachtýře (nájemce).

Více peněz

Několikanásobně větší pachtovné než máte nyní. Opravdu. Zeptejte se našich propachtovatelů (vlastníků pozemků). Každý rok netrpělivě vyhlížíme 10. ledna, kdy Český statistický úřad zveřejňuje inflaci za předešlý rok. Je to pro nás důležitý údaj, protože právě o inflaci každoročně v lednu navyšujeme pachtovné (nájemné) za pronájem orné půdy. Za rok 2020 budeme posílat pachtovné (nájemné) ve výši 5959 Kč/ha + daň z nemovitostí. Ano, pachtovné platíme předem a to hned v lednu. Začali jsme s tím v roce 2016 na Zálúčí u Blatničky, a zavedeme to i do Hluku.

Hospodaříme ekologicky. Ne na papíře, ale v krajině. Naše pozemky v Blatničce poznáte už z dálky. Nastěhovaly se zde koroptvičky z celé Blatničky. Pokud jste myslivcem, oceníte několikanásobný nárůst populace zejména zaječí a srnčí zvěře. Výkon práva myslivosti si neusurpujeme, nadále zůstává Vám.

Lepší péče o Vaše pozemky

Trvale udržitelné hospodaření

Neusínáme na vavřínech. Neustále se vzděláváme, inspirujeme se příklady dobré praxe doma i v cizině. Nejlepší postupy aplikujeme při našem hospodaření. Alternativní hospodaření je cesta jak čelit aktuálním výzvám v zemědělství. Protože ani my se nechceme stydět za krajinu, kterou odevzdáme svým potomkům.

Ocenění Adapterra Awards 2019

Náš projekt Obnova zemědělské krajiny na Zálúčí se stal vítězem kategorie Volná krajina v soutěži Adapterra Awards 2010.

„Projekt je nejen ukázkou zodpovědného a uvědomělého přístupu k hospodaření na zemědělské půdě, ale je zajímavý také zapojením veřejnosti, osvětou a propagací pozitivního vztahu k zemědělské krajině. Projekt je příkladem, jak lze přeměnit zemědělskou monokulturu v pestrou a odolnou krajinu.“

Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže Adapterra Awards

Stránky projektu Zálúčí Předávaní ceny Stránky soutěže

Proberme spolu Vaši novou pachtovní smlouvu osobně

Kontaktujte nás ›

Nechcete už pronajímat. Raději byste prodali? Využijte naší nabídky na odkup pozemků.

O nás | Novinky | Naše produkty | Kontakt

Jsme v krajině i na sociálních sítích Facebook · Instagram · Twitter · Youtube

Copyright © Farma Blatnička, 2020